Φιλοσοφία

«Δεν θα μπορούσε ούτε καν να διατυπωθεί ένα ερώτημα στο οποίο δεν θα διαφυλάσσονταν μία γνώση του παρελθόντος η οποία ωθεί παραπέρα»  Τheodor W.Adorno (Γερμανός κοινωνιολόγος, φιλόσοφος)

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Η ενσωμάτωση της γνώσης της τοπικής και παγκόσμιας μορφολογίας σε συνδυασμό  με τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης είναι προύπόθεση για την σύλληψη της κεντρικής ιδέας. Η εμπειρία και η ιστορικότητα του χώρου, ξεχωριστά στοιχεία για κάθε περιοχή (τα δεδομένα κάθε τόπου και χρόνου είναι διαφορετικά και μοναδικά), οδηγούν σε αρχιτεκτονικό έργο, μορφολογικά και λειτουργικά επίσης μοναδικό (μη επαναλαμβανόμενο.

Εν τω γεννάσθαι, φέρουν ενσωματωμένη όλη την εμπειρία του χώρου, εκφρασμένη σε σύγχρονες φόρμες που με τη σειρά τους επαναφέρουν εσωτερικά στην σύγχρονη εποχή, μνήμες ιστορικότητας και καθημερινής ζωής….

 

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ)

Καταγραφή αναγκών & τρόπου ζωής χρήστη – ιδιοκτήτη και ιδιαίτερων επιθυμιών και απόψεων του για τον χώρο

«Οικοδυναμική ανάλυση» : διερεύνηση και καταγραφή της περιοχής – οικόπεδου που θα γίνει η αρχιτεκτονική επέμβαση (κλίμα, τοπίο, οπτικές γωνίες θέας, φυσικό περιβάλλον, τοπογραφία, δομημένο περιβάλλον, προσανατολισμός,  ροές κυκλοφορίας, περίγραμμα ορίζοντα).

Επίδραση όρων και νομικών περιορισμών δόμησης

Ιστορική αναδρομή στο χώρο: τοπιογραφικά στοιχεία που προϋπήρχαν, ιστορία μορφολογίας δομημένου περιβάλλοντος (αρχιτεκτονική παράδοση), αρχαίοι & αρχαϊκοί οικισμοί & μνημεία, ιστορικές μνήμες.

Εκπόνηση κτηριολογικού προγράμματος (ανάγκες σε χώρους, σύνδεση – οργανόγραμμα χώρων, ειδικές απαιτήσεις χρήστη).

Εμφάνιση από τον αρχιτέκτονα της αρχικής σύλληψης της αρχιτεκτονικής δημιουργίας (κεντρική ιδέα).

Διαδικασία επεξεργασίας όγκων, χώρων, γεωμετρικών στοιχείων, λειτουργικότητας.

Παρουσίαση προσχεδίων και σταδιακή εμπλοκή του χρήστη (ιδιοκτήτη) σε διαρκή συνεργασία για τον περαιτέρω προσδιορισμό αναγκών και ιδιαίτερων επιθυμιών.

Κατάληξη σε οριστικά σχέδια – εμπλοκή χρήστη (ιδιοκτήτη) για την τελική αποδοχή της αρχιτεκτονικής πρότασης.

Κατάληξη σε κατασκευαστικά σχέδια με όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες ώστε το έργο να είναι απόλυτα υλοποιήσιμο.

Λήψη όλων των απαραιτήτων αδειών και εγκρίσεων που ορίζονται από το νόμο.

Επίβλεψη για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις μελέτες και εφαρμογή στην πράξη της κατασκευαστικής εμπειρίας και της γνώσης των υλικών.

Join William Hill Poker nad play.